© Olympe Tits

Heroes

Laika
do 31 okt om 14u30
do 31 okt
14u30
  • do 31 okt
    14u30
    Schouwburg Rex, Smallestraat 2
    Smallestraat 2, Mol

Ooit waren ze wereldberoemd. Ze bevochten het kwade en lieten het goede zegevieren. Hun kracht en heldenmoed maakten hen onoverwinnelijk. Ze werden bewonderd en bemind. Zoals zij wilde iedereen zijn. Maar dat tijdperk is voorbij.


Vandaag zijn onze superhelden in de goot beland. Hun outfit is ouderwets en versleten, hun daden zijn vergeten, hun toestand is troosteloos. Niemand vraagt hen nog om hulp. Ze staren uit het raam, wassen hun oude kostuums en wachten, hopend op iemand in nood, klein of groot.


Heroes toont de eenzame keerzijde van het superheldenbestaan. Want o wee als ze een keer falen: wie ziet hen dan nog staan? Wie gelooft nog in hen? 


Na ‘Über-ich’, 'De Passant’ en ‘Vuur/toren’ maakte Michai Geyzen opnieuw een fysieke, humoristische voorstelling over superhelden en over wat de moeite waard is om voor te vechten.