Toegankelijke Cultuur


Sinds eeuwen is Geel gekend voor zijn open en verdraagzame manier waarop mensen met een psychische beperking binnen de Geelse gemeenschap ontvangen en opgenomen worden als volwaardige partner in de samenleving.
De Werft heeft eveneens oog voor ‘die andere’ als het op cultuurparticipatie aankomt. Daarom doen wij een oproep voor vrijwilligers die bereid zijn om op regelmatige basis samen met ‘die andere’ een voorstelling bij te wonen. Alle voorstellingen uit de brochure komen in aanmerking om in het kader van Toegankelijke cultuur te worden bijgewoond. De aangepaste brochure Toegankelijke cultuur is beschikbaar in de Werft vanaf juli. We vullen het begrip ‘die andere’ breed in en werken voor dit project samen met vzw Pasform, vzw MPI Oosterlo, OPZ Geel, vzw De Waaiburg, vzw KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten), DSO en OCMW Geel.

Heb je zin om iemand mee te nemen naar een vertoning? Bel dan naar Judith Van de Putte op het nummer 014 56 66 68.