Tariefreglement

CATEGORIEEN 

Aanvragers

Categorie A:

·        Geelse verenigingen aangesloten bij adviesraden cultuur, jeugd, sport of senioren

·        Diensten lokaal bestuur Geel

Categorie B:

·        Geelse vereniging / organisatie niet aangesloten bij een erkende Geelse adviesraad

Categorie C:

·        Niet-Geelse vereniging / organisatie voor socio-culturele activiteiten

Categorie D:

·        Bedrijven en commerciële activiteiten

Commercieel of niet-commercieel

Professionelen betrokken in de organisatie, de omkadering, op het podium of op het DJ podium.

Bij betwistingen is de beslissing van de Raad van Bestuur AGB Cultuur Geel  bindend.

Dagdeel (bij voorkeur)

·       Voormiddag       van   8u tot 13u

·       Namiddag           van 13u tot 18u

·       Avond                  van 18u tot 24u

De retributies zijn van toepassing per lokaal en per tijdsblok van vijf uur. Bij het overschrijden

van een tijdsblok van vijf uur wordt de aangesneden periode volledig aangerekend.

Uitzonderingen zijn bespreekbaar.

Dag

·        Schouwburg:     een aaneengesloten huur van maximaal 11 uur

                             (start opbouw techniek tot einde afbraak techniek)

·        De Waai:            een aaneengesloten huur van maximaal 21 uur,

                             startend van 9u tot 6u.


Download hier het tariefreglement