Tariefreglement

CATEGORIEEN
 

Aanvragers

Categorie A:

·        Geelse verenigingen aangesloten bij adviesraden cultuur, jeugd, sport of senioren

·        Diensten lokaal bestuur Geel

 

Categorie B:

·        Geelse vereniging / organisatie niet aangesloten bij een erkende Geelse adviesraad

 

Categorie C:

·        Niet-Geelse vereniging / organisatie voor socio-culturele activiteiten

 

Categorie D:

·        Bedrijven en commerciële activiteiten

 

Commercieel of niet-commercieel

Professionelen betrokken in de organisatie, de omkadering, op het podium of op het DJ podium.

 

Bij betwistingen is de beslissing van de Raad van Bestuur AGB Cultuur Geel  bindend.

 

Adviesraden

Cultuurraad

·        Mag één dag per jaar gratis gebruik maken van de schouwburg of de Waai.

·        Mag meermaals gratis gebruik maken van de vergaderzalen in Cultuurcentrum de Werft (indien deze ruimte nog vrij zijn)

 

Jeugdraad

·        Mag één dag per jaar gratis gebruik maken van de schouwburg of de Waai

·        Mag meermaals gratis gebruik maken van de vergaderzaal in de Waai

(indien deze ruimte nog vrij is)

 

Overige stedelijke adviesraden

·        Voor de overige adviesraden geldt dezelfde regeling als voor stedelijke diensten

 

 

Dagdeel (bij voorkeur)

·       Voormiddag       van   8u tot 13u

·       Namiddag           van 13u tot 18u

·       Avond                  van 18u tot 24u

 

De retributies zijn van toepassing per lokaal en per tijdsblok van vijf uur. Bij het overschrijden

van een tijdsblok van vijf uur wordt de aangesneden periode volledig aangerekend.

Uitzonderingen zijn bespreekbaar.

 

Dag

·        Schouwburg:     een aaneengesloten huur van maximaal 11 uur

                             (start opbouw techniek tot einde afbraak techniek)

·        De Waai:            een aaneengesloten huur van maximaal 21 uur,

                             startend van 9u tot 6u.


Download hier het tariefreglement