Tariefreglement

Categorieën aanvragers


Categorie A:

Geelse aanvraag aangesloten bij adviesraden (cultuur, jeugd, sport, senioren), stedelijke diensten (aanvraag minder dan een maand op voorhand) en niet-commerciële instellingen die de Werft mee ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen m.b.t. het bevorderen van cultuurparticipatie van kansengroepen bij de organisatie van een niet-commerciële activiteit


Categorie B:

Niet-commerciële aanvrager en stedelijke diensten (deze laatste indien aanvraag langer dan een maand vooraf) met niet commerciële activiteit


Categorie C:

bedrijven en commerciële activiteiten

Commercieel of niet-commercieel? zowel de organisator (doelstellingen zoals in de statuten opgenomen) als de activiteit (professionelen op podium) worden in overweging genomen


Dagdeel:
Voormiddag: van 8u tot 13u.
Namiddag: van 13u tot 18u.
Avond: van 18u tot 24u.


Dag
Een daghuur in de schouwburg bestaat uit een aaneengesloten huur van maximaal 11u (start opbouw techniek tot einde afbraak techniek)
Een daghuur de Waai bestaat uit een aaneengesloten huur van maximaal 21u, startend van 9u tot 6u.


Download hier het tariefreglement