AGB Cultuur zal haar werking weer aanvatten vanaf 01/09/2020. Hiertoe werd een risicoanalyse- en preventieplan opgemaakt in overleg met de preventieadviseur dat bij iedere activiteit nauwlettend zal (moeten) worden opgevolgd en dat hieronder voor de verschillende locaties is te downloaden.

Deze risicoanalyse en preventieplan zijn opgesteld om besmetting met en verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen bij een project georganiseerd door en op de locaties beheerd door AGB Cultuur. Het doel van dit plan is de veiligheid van het personeel en de bezoekers te kunnen maximaliseren. Dit plan geeft een algemeen beeld van onze aanpak en de specifieke maatregelen ter realisatie van het gedefinieerde project. Dit plan wordt gepubliceerd op onze website ter kennisgeving.

Opgelet: dit is telkens onderhevig aan wijzigingen vanuit verschillende overheden en is dus een 'levend' document dat wanneer nodig een update zal krijgen. Check dus bij iedere activiteit of je de laatste versie voorhanden hebt. Dit preventieplan kwam tot stand op basis van het basisprotocol cultuur en de sectorgids cultuur. Voor het luik horeca binnen het cultuurcentrum gelden de regels van het horecaprotocol

Download hier de risicoanlyses en preventieplannen van de verschillende locaties van AGB Cultuur

Risicoanalyse en preventieplan CC de Werft: versie 19/09/20

Risicoanalyse en preventieplan de Halle: versie 18/9/2020

Risicoanalyse en preventieplan de Waai: versie 9/9/2020