In de Werft

Pasklare oplossingen

We hebben verschillende zalen en lokalen ter beschikking die je kan huren afhankelijk van de gelegenheid. Voor voorstellingen, congressen, concerten, dansoptredens, etc. is er onze schouwburg. Voor vergaderingen, lezingen, workshops, etc. hebben we de polyzaal en de expozaal ter beschikking. Ook onze foyer kan je huren. 

Op jouw vraag kunnen de zalen en lokalen ingericht worden met educatief en presentatiemateriaal.

Al je vragen in verband met zaalhuur kan je stellen via:  zalen.dewerft@geel.be